Kopírovanie a šírenie fotografií na internete

 

Výber najčastejšie kladených otázok a príkladov najbežnejšieho použitia fotografií umiestnil v marci 2014 na svoje internetové stránky britský Intellectual Property Office, ktorý sa vo Veľkej Británii zaoberá ochranou intelektuálneho vlastníctva a do jeho gescie teda spadajú aj autorské práva. Tento text, môže pomôcť odhadnúť možné dôsledky určitého konania. Nejde o finálny právny názor – tým môže byť jedine rozhodnutie súdu.

Základné informácie
Väčšina fotografií je s veľkou pravdepodobnosťou chránená autorskými právami. To znamená, že ak bude užívateľ chcieť určitú fotografiu skopírovať alebo ju zdielať na internete, bude zvyčajne potrebovať súhlas majiteľa autorských práv.

Komu patria autorské práva k fotografiám?
Majiteľom autorských práv je ten, kto fotografiu vytvorí („autor“). Pokiaľ ale fotografia vznikla ako súčasť autorovho zamestnania, majiteľom autorských práv bude jeho zamestnávateľ.
Autor môže vystaviť licenciu na použitie svojho diela sám. Môže tiež umožniť inej osobe, aby dielo licencovala za neho. Vystavením licencie dáva autor inej osobe alebo organizácii súhlas na používanie svojej práce – fotografii, za určitý poplatok a za určitých podmienok.

Čo ak existuje viac ako jeden majiteľ autorských práv?
Fotografie (alebo iný obrazový materiál) môže mať viac majiteľov autorských práv, pokiaľ ju vytvorilo viac autorov. Napríklad kreslený vtip mohlo vytvoriť niekoľko umelcov a ilustrátorov, ktorí potom dajú majiteľovi webových stránok licenciu na jeho využitie. Fotografie na webe tiež môžu byť „zreťazené“. Ak by ste napríklad chceli použiť fotografiu A, ktorej súčasťou je fotografia B, potom by ste potrebovali súhlas od majiteľov oboch fotografií – A i B.
Skopírovaním fotografie nevznikne nové autorské právo k novému dielu, ale pokiaľ je zákonným spôsobom (teda so zvolením majiteľa autorských práv) zdigitalizovaný analógový obraz, potom by v zásade mohlo vzniknúť autorské právo k novému dielu, ak k vytvoreniu tohto nového a originálneho diela bolo potrebné dostatočne veľkej zručnosti a kreativity. Názory na to, ako veľké zmeny sú na to potrebné sa líšia. Všeobecne povedané, ak dôjde len k nepodstatným zmenám, potom autorské právo k tomuto dielu bude stále patriť človeku, ktorý vytvoril pôvodný obraz.
Niektoré fotografie, ktoré sa objavujú na internete, sú v správe obrazových agentúr, ktoré sú buď majiteľom autorských práv k týmto fotografiám, alebo majú od majiteľov autorských práv povolenia predávať práva na ich použitie. Súčasťou zmluvných podmienok, za ktorých obrazové agentúry umožňujú ľuďom fotografie použiť, bývajú obmedzenia spôsobu, akým môžu byť fotografie použité. Tieto obmedzenia nemusia vyplývať z autorského zákona: obrazové agentúry môžu prostredníctvom zmlúv určovať podmienky použitia obrazových materiálov, ktoré dodávajú, a to vrátane takých, ktorých autorské práva už vypršala.

Aká dlhá je doba trvania autorských práv?
Doba trvania autorských práv závisí na tom, kedy obrázok vznikol. Všeobecne povedané, autorské práva k obrazovým materiálom trvajú po celú dobu života ich autorov plus 70 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom autor zomrel. To znamená, že fotografie mladšie ako 70 rokov sú stále chránené autorským právom, a tie staršie môžu tiež byť chránené, a to podľa toho, kedy ich autor zomrel.
U starých fotografií si človek nikdy nemôže byť stopercentne istý, či niečo je chránené autorským právom, alebo nie. Ak vieme, ako je fotografia stará, môže nám to byť dobrým vodítkom ku kvalifikovanému odhadu, či tento záber je, alebo nie je chránený autorskými právami . Na fotografii je napríklad zachytená určitá vec, ktorá ho umožní datovať. Napríklad fotografia určitého typu automobilu môže preukazovať, že fotografia zrejme vznikla po roku, v ktorom sa auto začalo vyrábať.

Je na skopírovanie alebo použitie fotografií vždy nutný súhlas majiteľa autorských práv?
Niekedy na skopírovanie fotografie súhlas potrebný nie je, a to napríklad, ak používateľ fotografie tento snímok sám vytvoril a je držiteľom autorských práv, alebo ak je fotografia použitá na určité účely, ktoré zákon povoľuje. Ľudia tak môžu diela chránené autorskými právami použiť bez súhlasu majiteľa autorských práv napríklad k vlastnému štúdiu alebo k nekomerčnému výskumu, alebo ak fotografia už nie je chránená autorskými právami.
Ak je súhlas na použitie fotografie potrebný, potom bude potrebné získať ho od všetkých majiteľov autorských práv, či už sa napríklad jedná o jednu fotografiu, ktorá má viac autorov, o licencovanú fotografiu, alebo o fotografiu iných diel chránených autorskými právami. Podstatné je, aby sme vedeli, že na použitie fotografie potrebujeme získať súhlas od majiteľov všetkých práv, ktoré sa k nemu vzťahujú. Niekedy môže povolenie poskytnúť jeden človek alebo jedna organizácia, ktorá je držiteľom všetkých práv týkajúcich sa danej fotografie, inokedy môže byť potrebné získať povolenie od niekoľkých rôznych majiteľov autorských práv.

Čo mám robiť, keď neviem, kto je majiteľom autorských práv?
Autorské právo neprestane platiť len preto, že majiteľa autorských práv nemožno nájsť. U diela, pri ktorom je držiteľ autorských práv neznámy alebo ho nie je možné vypátrať, nie je možné získať súhlas na použitie tohto diela. Aj keď o majiteľovi autorských práv neexistuje žiadny záznam, akékoľvek neoprávnené použitie fotografie bez patričného povolenia bude porušením autorských práv.

Čo ak u fotografie nie je žiadna značka pre copyright (©), ani signácia alebo meno autora?
Značka © nie je pre existenciu autorských práv nevyhnutná, takže ak nie je u fotografie uvedené žiadne meno alebo značka pre copyright, neznamená to ešte, že autorské práva už zanikli. Pri nahrávaní digitálnych fotografií na internet alebo pri ich sťahovaní niekedy dochádza k tomu, že náhodne dôjde k zmazaniu metadát s fotografiou spojených (v ktorých môžu byť uvedené údaje o majiteľovi autorských práv). Zámerné odstraňovanie metadát, ktorá identifikujú majiteľa autorských práv, je nezákonné.

Existuje nejaký spôsob, ako sa pri použití fotografie z internetu ochrániť pred problémami?
Je pravdepodobné, že takmer všetky fotografie na internete sú chránené autorskými právami, a pred problémami sa človek ochráni jedine tým, že získa konkrétny súhlas na použitie fotografie, a to prostredníctvom licencie, alebo podľa podmienok uvedených na webovej stránke, ktorá fotografiu ponúka (za predpokladu, že sa jedná o webové stránky majiteľa autorských práv alebo iný web, ktorý má od majiteľa autorských práv povolenie na to, aby iným ľuďom umožňoval použitie fotografie). Použitie licencovaných fotografií by malo byť oveľa bezpečnejšie ako používanie fotografií nelicencovaných.

Aké sú dôsledky porušenia autorských práv?
Ak niekto poruší autorské právo, môže osoba alebo organizácia, ktorá je majiteľom autorských práv, podniknúť množstvo rôznych opatrení. Môže používateľa fotografie požiadať, aby si zakúpil licenciu, a môžu tak medzi sebou uzavrieť obchodnú dohodu, po ktorej už žiadne ďalšie kroky nasledovať nemusia. Môže však tiež podniknúť právne kroky a uplatniť svoje nároky na súde, takže ten, kto fotografiu použil, sa nakoniec bude musieť dostaviť na súdne pojednávanie.
Súdy môžu byť finančne nákladné, pretože ten, kto fotografiu použil, môže na základe ich rozhodnutia zaplatiť nielen poplatok za použitie fotografie, ale aj svoje vlastné súdne trovy aj súdne trovy majiteľa autorských práv a možno aj ďalšie finančnú kompenzáciu za porušenie autorských práv. To môže v dôsledku stáť viac než zakúpenie licencie na použitie fotografie.
Úmyselné porušenie autorských práv s komerčným zámerom môže viesť aj k trestnému stíhaniu.

Chcem na internete použiť svoje vlastné fotografie
Ak ste tieto fotografie vytvoril sám, môžete ich použiť akokoľvek.
Existujú však prípady, keď s nimi nemôžete nakladať podľa ľubovôle, napríklad v situácii, keď pracujete pre nejakú firmu alebo iného človeka a fotografie vytvoríte v rámci svojho zamestnania, keď hlavným predmetom vašej snímky je dielo chránené autorskými právami (napríklad fotografie obrazu v galérii moderného umenia ) – vaše fotografie by potom autorské právo porušovali, alebo kedy ste sa písomne zaviazal k tomu, že fotografie, ktoré vytvoríte, budú patriť niekomu inému.

Chcem niečo odfotiť smartfónom a fotografie umiestniť na web
Ak niekto nasníma fotografiu, môže byť táto fotografia chránená autorskými právami. Ľudia, ktorí fotografujú smartfónmi a nahrávajú snímky na sociálne siete, by však mali byť opatrní, ak fotografujú diela chránené autorskými právami (napríklad obrazy) a tieto diela sú hlavnou témou ich snímok.
Ak niekto odfotí dielo chráneného autorskými právami (napríklad obraz žijúceho umelca) a toto dielo je hlavnou témou fotografie, bolo by použitie tejto fotografie na internete porušením autorských práv. Inak povedané, je dovolené fotografovať miestnosť s obrazmi, ale pri fotografovaní konkrétnych obrazov je potrebné dbať na to, aby nedošlo k porušeniu autorských práv.
Ak fotografujeme niečo, čo nie je chránené autorskými právami, potom autorské práva neporušujeme – napríklad fotografie zvierat, ľudí alebo krajiniek.

Chcem použiť fotografie, ktoré mi poslal kamarát alebo člen rodiny
S týmito fotografiami je potrebné zaobchádzať rovnako ako s ktorýmikoľvek inými, ktorých majiteľa autorských práv poznáte; ak autorské práva ku všetkým aspektom snímke ešte nevypršala, musíte teda požiadať o súhlas s ich použitím.
Napríklad ak chcete na internete zverejniť fotografie, ktoré váš príbuzný zhotovil pri príležitosti určitej rodinné udalosti, budete potrebovať od ich autora tiež povolenie.

Chcem použiť fotografie, ktoré som našiel na internete
Fotografie, ktoré sú na internete, môžu byť použité v nasledujúcich situáciách: ak viete, že autorské práva ku všetkým aspektom snímky už zanikli, ak máte povolenie od vlastníka autorských práv presne k tomu, čo s fotografiami mienite urobiť (napríklad šíriť ich ďalej) – tento súhlas môže mať napríklad podobu licencie Creative Commons alebo licencie, ktorú si zakúpite od agentúry vlastniacej fotografie, alebo ak fotografie použijete v konkrétnych prípadoch, v ktorých je to dovolené.

Chcem fotografie, ktoré som našiel na internete, použiť na komerčných webových stránkach
Ak chcete fotografiu použiť na komerčné účely, musíte najprv získať súhlas majiteľa autorských práv. Niektoré licencie vám dovolia používať fotografie na komerčné účely, napríklad na propagáciu vašej firmy na webových stránkach; za ne je zvyčajne potrebné zaplatiť vyšší poplatok ako za nekomerčné použitie. Je potrebné upozorniť, že niektoré licencie Creative Commons umožňujú len nekomerčné použitie, preto je potrebné pri použití takto licencovaných materiálov preštudovať licenčné podmienky.

Chcem vytvoriť odkaz na fotografie, ktoré som našiel na internete
Zdieľanie normálneho webového prepojenia na fotografie verejne nahrané na internet majiteľom autorských práv, alebo nahranie takéhoto odkazu na web autorský zákon zvyčajne nijako neobmedzuje.
Súdny dvor Európskej únie vydal rozhodnutie, že používatelia internetu môžu bez obmedzenia zdieľať odkazy na najrôznejšie materiály, napríklad fotografie alebo videá, za predpokladu, že tieto materiály boli voľne zverejnené na internete so súhlasom majiteľov autorských práv. Právo zdieľať odkazy ale nie je tak obsiahle, aby užívateľom dovoľovalo zdieľať odkazy, ktoré sú určené na obchádzanie predplatiteľských platobných systémov alebo iných služieb založených na predplatnom.
Kopírovaním fotografií a ich nahrávaním na iné webové stránky však zvyčajne k porušovaniu autorských práv dochádza. Ak chcete fotografie používať týmto spôsobom, mali by ste si najprv vyžiadať súhlas majiteľov autorských práv.
Autorské práva môžete porušiť aj tým, ak fotografie uverejnené na iných webových stránkach vložíte na svoj vlastný web s použitím obrazových tagov (bez toho aby ste fotografie samotnej skopírovali a nahrali ich na svoj web).

Chcem použiť fotografie, ktoré pre mňa zhotovil profesionálny fotograf
Ak si objednáte profesionála, aby pre vás vytvoril fotografie napríklad zo svadby, autorské práva k týmto fotografiám patria fotografovi. To znamená, že ak chcete snímky ďalej kopírovať, zdieľať ich s priateľmi alebo s rodinou, alebo robiť čokoľvek iné, čo je autorským zákonom obmedzené, ako napríklad nahrať tieto fotografie na sociálne siete, musíte dostať od fotografa súhlas.
Väčšina fotografov má v licenčných podmienkach, ktoré sú súčasťou zmluvy, ktorú s klientmi uzatvárajú, presne vymedzené, čo smie zákazník s fotografiami robiť. Ak uvažujete o konkrétnych spôsoboch použitia, mali by ste s fotografom tieto veci prediskutovať ešte pred uzavretím zmluvy.
Ak si niekto objedná fotografie na súkromné alebo rodinné účely, má právo požadovať, aby ich fotograf bez jeho zvolenia nezverejnil. To znamená, že svadobný fotograf síce zostáva majiteľom autorských práv k fotografiám z vašej svadby, ale nemal by ich bez vášho dovolenia vystaviť za účelom reklamy na svojich webových stránkach.

Chcem iným ľuďom zabrániť v používaní fotografií, ktoré som nahral na sociálnu sieť
Ak sa stanete členom sociálnej siete, mali by ste si preveriť podmienky tejto webovej stránky, aby ste mal istotu, že ich prevádzkovateľ nebude môcť robiť s vašimi fotografiami to, čo nechcete. V týchto podmienkach môže byť obsiahnuté ustanovenia, ktoré mu umožnia sprístupniť vaše zábery na použitie inými osobami, a to bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo bez upozornenia.
Ak ľudia už vaše zábery používajú a vy ste súhlasil s podmienkou, ktorej ste sa vzdal svojich autorských práv alebo tieto práva previedol, môžete prevádzkovateľov webových stránok požiadať, aby vaše fotografie stiahol; s tým však prevádzkovateľ nemusí súhlasiť. V tom prípade ľudia, ktorí vaše fotografie už používajú, ich budú môcť používať ďalej. Ak sa vám niečo také prihodí, môžete zvážiť, aké ďalšie práva máte v iných právnych oblastiach (napríklad právo na ochranu súkromia alebo osobnosti).

Uvedenie mena autora pri fotografiách a zákaz upravovať a modifikovať fotografie inými osobami
Keď už ľudia používajú vaše fotografie bez vášho dovolenia, mali by ich používať s patričnou úctou. Ak vznesiete nárok na svoje „osobnostné práva“ a budete chcieť, aby ste bol u fotografie uvedený ako jej autor, potom by vás mal jej užívateľ ako autora uviesť.
Medzi „osobnostné práva“ patrí podľa zákona právo byť uvedený ako autor diela. Máte tiež právo ohradiť sa proti tomu, aby ľudia vaše dielo užívali a menili ho spôsobom, o ktorom si myslíte, že poškodzuje vaše dobré meno. Keby ste napríklad vytvoril zaujímavú fotografiu, mohol by ste sa ohradiť proti tomu, ak ju niekto pozmenil tak, že by si o vás ľudia mohli myslieť, že neviete dobre fotografovať.

Zdroj: www.fotomonitor.info