Kontakt


Blanka a Peter Golej
Mesačná 15,  821 02 Bratislava
mobil: 0915 622 311

email: blanka@golejova.sk

IČO: 41163885
DIČ: 1046661770
Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR OÚ Bratislava II
Žo–2004/09996/2/Z31 číslo živ. registra: 112-37709

Odporúčam webovú stránku: svadobna-fotografka.sk