Kontakt


Peter Golej – fotograf
Mesačná 15,  821 02 Bratislava
mobil: 0905 623 012

email: peter@golej.sk

IČO: 37344706
DIČ: 1044062514
Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR OÚ Bratislava II
Žo–2000/03258/00002/JTC reg. č.: 2018/2000

facebook-golej

Odporúčam webovú stránku: svadobna-fotografka.sk