Preverte si dodávateľov – legislatíva

Pozor na niektoré svadobné fotoštúdiá a svadobné agentúry. Alebo, ako sa nenechať dobehnúť praktikami niektorých firiem v oblasti svadobné foto – svadobné video

Pred konečným výberom svadobného fotografa si preverte, či ukážky prác, ktoré prezentuje na stretnutiach s klientmi, sú jeho vlastné a neponúka Vám niečo, čo sám nevytvoril.

V poslednej dobe nás klienti kontaktujú s informáciami, že im boli na stretnutiach s inými dodávateľmi svadobných foto a video služieb prezentované svadobné fotografie, ktoré mali možnosť už vidieť na mojich webových stránkach, alebo vo fotoalbumoch svojich známych a priateľov, pričom zhotoviteľom týchto fotografií som ja, alebo moja manželka. Tieto firmy ich pritom smelo ponúkajú ako prierez vlastnej tvorby.

Podobnú skúsenosť máme aj pri niektorých svadobných agentúrach, kde od neviest, ktoré sme fotili, získajú svadobné fotografie a tieto následne umiestňujú do svojich agentúrnych propagačných albumov. Klientom ich ponúkajú, ako prácu zmluvných fotografov, ktorí pre nich pracujú a ktorých im môžu na svadbu zabezpečiť. Z dôvodu, že sme od takýchto agentúr nezávislí a službu si naši klienti objednávajú od nás priamo, ľahko môžete byť uvedený v omyl.

Takéto firmy a agentúry sa vystavujú stíhaniu za krádež autorských práv, nepravdivými informáciami a klamlivou reklamou cielene zavádzajú klientov za účelom získania vlastného prospechu.

Pokiaľ pochybujete o pravdivosti zdroja fotografie, žiadajte aby Vám fotograf ukázal aj metadáta obsahujúce exif /údaje zo surového – zdrojového materiálu/, ktorý Vám prezradí všetko o pôvode fotografie. Ak ho firma odmieta poskytnúť alebo ho nevlastní, je to veľmi podozrivé!

Vlastnou opatrnosťou a predvídavosťou, ale aj zverejnením takéhoto konania, predídete možnému sklamaniu a pomôžete aj iným svadobným párom.

Zákon o autorskom práveZákon 185/2015 Z. z. o Autorskom práve

Výňatok zo Zákona o autorskom práve a právach s nimi súvisiacimi. Sú v ňom spomenuté také ustanovenia, ktoré upozorňujú na problematiku fotografovania a fotografií a to v súvislosti k výkonu ich vlastníctva, ako aj zverejnenia a použitia takéhoto diela.