Tehotenské foto Veronika

Tehotenské fotografie sympatickej budúcej mamičky Veroniky sú dielom mojej manželky Blanky. Veronika je na fotografiách bezprostredná, veselá, akoby sa fotografovaním živila. Ale nežíví sa. Je to len dôsledok toho, že s Blankou pred týmto fotografovaním už fotila tri predchádzajúce série tehotenských fotografií. Vždy v inom štádiu tehotenstva. Určite odporúčame každému kto môže, aby fotenie bolo rozložené na viac etáp. Pri prvom stretnutí sa fotená osoba vidí prvý krát s fotografom a navzájom si získavajú vzájomnú dôveru. No a každé nasledujúce fotenie je uvoľnenejšie a aj výsledné fotografie sú zaujímavejšie.

Tehotenske foto 1

Tehotenske foto 2

Tehotenske foto 3

Tehotenske foto 4

Tehotenske foto 5

Tehotenske foto 6

Tehotenske foto 7

Tehotenske foto 8

Tehotenske foto 9