Vierka a Štefan

Nevesta na koni

Fotografovanie svadobných fotografií Vierky a Štefana prebiehalo na dvoch miestach. Prvým bola nádherne rozkvitnutá záhrada Arboréta v Mlyňanoch. Potom sme sa presunuli na Ranč u Bobyho, kde nás čakali už koníky. Nevesta Vierka bola odvážna a na koníku si aj sama zajazdila.

Tagy: