Reklama a produkt

V biznise platí, že správna prezentácia spoločnosti je veľmi dôležitým a overeným meradlom jej úspešnosti, ale výrazný podporný podiel na úspechu spoločnosti navonok má aj propagácia cez médiá, a s nimi je nerozlučne spätá aj fotografia.

Môj profesionálny prístup spojený s vysokou technickou kvalitou, tvorivým individuálnym prístupom a pre každú objednanú zákazku i dôsledná príprava pred samotnou realizáciou fotografovania klientovi pomôžu naplniť očakávané výsledky od tejto služby.

Ponúkam aj zhotovenie biznis portrétov manažérov. Tie nájdu využitie v oficiálnych dokumentoch spoločnosti /výročné správy, PR články, reklamné materiály a katalógy/ alebo na internetových stránkach k účinnejšej propagácii spoločnosti.

Pre vyššie popísané produkty fotografovania nie je možné mať vopred stanovenú paušálnu sadzbu. Konečnú cenu určím až po osobnej konzultácii s klientom na základe jeho bližšej špecifikácie. Ak má klient záujem, zo spracovaných záberov môže byť zhotovená aj firemná biznis kniha v koženej väzbe.

Tagy: ,