Gabriela a Dušan

Piešťany – svadba. Kolonáda v Piešťanoch.

Svadba Piešťany 019