WHO IS WHO

Do knižnej encyklopédie WHO IS WHO V Slovenskej republike  od švajčiarskeho vydavateľa  sú každoročne zaraďované vybrané osobnosti z vedeckého, politického, hospodárskeho, kultúrneho i umeleckého života slovenskej  spoločnosti. Začiatkom roka 2010 som bol zástupcami švajčiarskeho vydavateľstva, ktoré vydáva encyklopédiu WHO IS WHO,  vybraný a zaradený do zoznamu zaujímavých ľudí zo Slovenska.

V zime toho roku publikácia úspešne vyšla v tlačenej podobe. Okrem vytlačenej knihy, doma vlastním i osvedčenie od vydavateľstva WHO IS WHO v Slovenskej republike.