ISPWP – najlepšia referencia

ISPWP je Medzinárodná asociácia profesionálnych svadobných fotografov, ktorá združuje tých najlepších, najprofesionálnejších a najtalentovanejších svadobných fotografov vo svojom odbore na svete. Členstvo v nej nie je možné „zakúpiť si“, členstvo je nutné si zaslúžiť, a to svojou prácou, jej výsledkami, ktoré posudzuje vybraná komisia. Členom tohto prestížneho združenia mám česť byť aj ja

Asociacia profesionalnych svadobnych fotografov